Privacy policy: Beschermen van jou privacy is belangrijk - Fuga Cloud

Fuga B.V. in Alkmaar, Nederland.

Fuga Cloud Privacy policy v1.1 april 2018

Privacy policy

Het waarborgen en beschermen van de privacy van de bezoekers en klanten van fuga.cloud is voor ons zeer belangrijk. Daarom beschrijven we in onze privacy policy, die onderdeel uitmaakt van onze terms of use, welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken op onze website en voor onze diensten.

Definities

Wanneer we verwijzen naar “we”, “wij”, “ons” of “onze” refereren wij naar Fuga B.V.

Wanneer we verwijzen naar “website” refereren wij naar fuga.cloud en alle subdomeinen en websites geassocieerd met deze domeinen en andere websites die wij hebben, nu en in de toekomst.

Wanneer we verwijzen naar “diensten” refereren wij naar onze website, ons IaaS platform, het Horizon Dashboard, de Application Programming Interfaces (API’s), onze applicaties en inhoud.

Wanneer we verwijzen naar “informatie” refereren wij naar alle verschillende vormen van data die u ons aanbiedt en welke wij verzamelen bij het gebruik van onze diensten.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op fuga.cloud te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Beveiliging

Wij nemen uitgebreide voorzorgsmaatregelen, inclusief administratieve-, technische- en fysieke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik evenals tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Wij werken volgens algemeen geaccepteerde standaarden (ISO 27001) om uw informatie te beschermen. Tijdens het versturen van uw gevoelige informatie (zoals credit card gegevens) in onze invulformulieren maken wij altijd gebruik van een beveiligde verbinding, door gebruik te maken van secure socket layer technology (SSL).

Anonieme informatie

Informatie over het gebruik van onze website, die we ontvangen van onze bezoekers, helpt ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. We gebruiken diverse tools om het gebruik van de website te analyseren. Hierin zijn gegevens van gebruikers geanonimiseerd en niet traceerbaar.

Informatie die wij verzamelen

 1. Informatie die je ons verschaft: Wanneer u zich registreert voor en/of gebruik maakt van het Fuga cloud-platform, geeft u ons vrijwillig de informatie welke wij verzamelen. Deze informatie kunnen volgende gegevens bevatten zoals uw naam, factuur, e-mailadres en telefoonnummer. Wij maken gebruik van derde partijen voor administratieve doeleinden zoals maken het van een factuur. Het is de derde partij niet toegestaan om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de door ons opgegeven doeleinden.
 2. Informatie van het gebruik van onze diensten: Deze informatie kan de volgende gegevens bevatten, waaronder IP adressen, locatie informatie, datum en tijd, browser type en iedere actie die u heeft gedaan tijdens het gebruik van onze diensten.

Hoe wij uw informatie gebruiken

 • Om u te factureren voor onze diensten
 • Om u te voorzien van ondersteuning
 • Om uw informatie over te dragen in het geval van een verkoop, fusie, consolidatie of overname van het bedrijf
 • Om uw behoeften en interesse beter te begrijpen
 • Om nieuwsbrieven te versturen
 • Om uw ervaring te personaliseren
 • Om onze diensten en producten te verbeteren
 • Het versturen van updates, notificaties en om contact met u op te nemen over uw gebruikersaccount
 • Reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, juridische procedures of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims

Hoe wij uw informatie delen en/of vrijgeven aan derden

Voor een correcte werking van onze dienstverlening zijn wij afhankelijk van (derde partijen) gelieerde diensten. Het is deze derde partijen niet toegestaan om de informatie op een andere manier te gebruiken dan de doeleinden die we hebben gedefinieerd om te doen, in onze naam. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen, verkopen of verhuren aan bedrijven of de overheid zonder uw toestemming, tenzij wij dit verplicht zijn door de wet of dat de gegevens nodig zijn om onze dienstverlenging aan te kunnen bieden.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende redenen:

 • Wij kunnen uw informatie delen met service providers die benodigde diensten aan fuga.cloud leveren en strategische partners welke ons helpen fuga.cloud te vermarkten, zoals bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het verwerken van betalingen
 • Fraude risico analyses: Om fraude te voorkomen laten wij de gegevens controleren
 • Om u te voorzien van ondersteuning
 • Als wij uw toestemming hebben om uw informatie te delen
 • Wanneer wij u voorafgaande kennisgeving hebben gegeven dat de informatie zal worden gedeeld
 • Wanneer we wettelijk verplicht zijn of wettelijk worden verplicht om informatie bekend te maken, zoals een geldige, rechterlijke uitspraak of een geldige dagvaarding. Wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een geldig verzoek van de overheid
 • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen
 • Als een overdracht van uw gegevens vereist is in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van het bedrijf
 • Als we vaststellen dat verzamelde informatie of andere informatie geen persoonsgegevens bevatten en u niet identificeren

Een actuele lijst van derde partijen die voor ons mogelijk persoonsgegevens verwerken en het bijhorende verwerkingsdoeleinde vind u op ons overzicht van subverwerkers.

Informatie van kinderen

De diensten die Fuga levert zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de achttien jaar oud. Fuga verzamelt niet bewust informatie van kinderen jonger dan achttien jaar. Als u een ouder of voogd bent en meent dat we in strijd met deze privacy policy informatie hebben verzameld over uw kind, neem dan contact met ons op via support@fuga.cloud.

Opslag van informatie

We zijn een Nederlandse onderneming die gebruik maakt van Nederlandse en Europese datacentra voor de opslag van onze data en vallen daarmee onder Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Klantgegevens en logfiles worden door ons en derden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de dienstverlening of dan wettelijk verplicht is gesteld.

Corrigeren en bijwerken van informatie

Als u klant bent en toegang wilt tot uw informatie of informatie wilt verwijderen kunt u dit doen door in te loggen op Fuga.cloud en uw gegevens te wijzigingen of door contact op te nemen met support@fuga.cloud. Wij zullen uw verzoek binnen 30 dagen verwerken. Wij behouden ons het recht voor om onredelijke verzoeken of verzoeken die niet door de wet worden verplicht, te weigeren.

Bijwerken van onze Privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze privacy policy, hierdoor verzoeken wij u dit document regelmatig te bekijken.

Vragen

Als u vragen heeft over de privacy policy van Fuga en specifiek Fuga.cloud, dan kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is support@fuga.cloud.

Met trots gemaakt in Nederland Met trots gemaakt in Nederland

Copyright © 2023 FUGA BV