Fuga logo's

Media

  • Make every detail perfect
Download full media kit

RGB Logo's

Download het Fuga logo om het logo digitaal te gebruiken.

De RGB code is 36, 47, 75 en de hex color is #242F4B. Het hoofddoel van het RGB-kleurenmodel is het detecteren en weergeven op elektronische systemen, zoals televisies en computers.

De logo’s mogen uitsluitend worden gebruikt als begeleiding bij een gepubliceerd artikel of uitzending over Fuga Cloud betreffende een specifiek product of specifieke dienst van Fuga Cloud. De logo’s moeten worden gebruikt zoals ze worden verstrekt door Fuga Cloud zonder enige wijziging, inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen in kleur of ontwerp, of verwijderen van woorden, artwork of handelsmerksymbolen. Het logo mag niet worden omgezet in animaties of op enige andere wijze worden vervormd, in perspectief of uiterlijk.

Met trots gemaakt in Nederland Met trots gemaakt in Nederland

Copyright © 2023 FUGA BV