Certificeringen: ISO gecertificeerd en AVG ready - Fuga Cloud

Certificeringen

Kies voor kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid

Creëer account

Fuga Cloud hecht grote waarde aan betrouwbare en hoogwaardige diensten. Dit garanderen wij door de kwaliteit en veiligheid van onze processen en diensten te laten certificeren volgens erkende standaarden. Voor IT service management en informatiebeveiliging voldoen wij aan de ISO 20000 en ISO 27001 standaarden. Naast deze twee internationale certificaten voldoen wij tevens aan de NEN 7510 norm voor informatiebeveiliging t.b.v. organisaties in de Nederlandse zorgsector.

Met deze certificeringen toont Fuga Cloud aan dat er over alle aspecten van onze dienstverlening en security is nagedacht. Er zijn processen en procedures ingericht die worden bewaakt, regelmatig worden geëvalueerd en continu worden verbeterd. Je kunt er op vertrouwen dat wij doorlopend verbeteringen doorvoeren aan onze dienstverlening om de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven garanderen.

ISO/IEC 20000:2011

De ISO 20000 norm gaat over IT service management en is geïnspireerd op ITIL. Doordat wij volgens deze norm werken, kan je erop vertrouwen dat wij op uniforme wijze omgaan met onder meer support, onderhoud, incidenten, veranderingen en capaciteit die ons platform betreft. Voor alle processen hebben wij procedures vastgelegd en bewaken de naleving, responstijden en voortgang. Fuga Cloud heeft een standaard SLA, zodat het voor jou altijd duidelijk is wat je van onze dienstverlening kunt verwachten op gebieden zoals reactietijden, beschikbaarheid, monitoring en recoverytijden. Fuga Cloud is één van de weinige public cloud providers die gecertificeerd is volgens de ISO 20000 norm.
Go to the ISO/IEC 20000 website

 • Continue kwaliteitsverbetering

 • Uniforme communicatie en ondersteuning

 • Bewaking van de klanttevredenheid

 • Controle op naleving processen en voortgang

ISO/IEC 27001:2013

Veilig zakendoen op internet is cruciaal voor jouw succes. Fuga Cloud heeft alle processen die te maken hebben met de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van ons platform volgens de ISO/IEC 27001 norm ingericht. Je kan er hierdoor op vertrouwen dat wij permanent toezien dat alle informatiemiddelen die komen kijken bij een public cloud goed bewaakt en beschermd worden. Wij zorgen ervoor dat je veilig zaken kunt doen op het internet.
Official ISO website

 • Bescherming van data en applicaties

 • Permanente bewaking van de veiligheid

 • Fysieke en digitale toegangscontrole

 • Voldoen aan wet- en regelgeving

 • Procesmatige en technische borging

NEN 7510:2011

De NEN 7510 norm is door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkeld. De norm voor Informatiebeveiliging t.b.v. de zorgsector in Nederland is gebaseerd op de ISO 27001. De NEN 7510 norm bevat extra aandachtspunten op het gebied van privacybescherming, toegang tot patiëntgegevens, gegevensuitwisseling en het vastleggen van acties op het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Door gebruik te maken van onze expertise en de door ons behaalde certificering, kun je als organisatie aan deze kwaliteitsnorm voldoen.
Official NEN7510 webpage (Dutch)

 • Specifieke beveiliging voor de zorgsector

 • Hoogste bescherming van informatien

 • Conformering aan Nederlandse wetgeving

 • Gecontroleerde toegang tot patiëntgegevens

 • Activiteitenlog op Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Klaar om aan de slag te gaan?

Registreer jouw account
 • Eenvoudig bereikbaar  
 • ISO gecertificeerd  
 • 99.99% uptime SLA  
 • No vendor lockin  

Met trots gemaakt in Nederland Met trots gemaakt in Nederland

Copyright © 2023 FUGA BV